Afhankelijk van de hulpvraag en de urgentie bedraagt de gemiddelde wachttijd op dit moment:

 

  Wachttijd tot eerste gesprek/intake

 

 11-13 weken

  Wachttijd tot start behandeling

 

 2 weken

 

Bijgewerkt op 06-01-2019

 

 

identiteit/persoonlijkheid
EMDR/traumaverwerking
Kort lontje/emotieregulatie
ADHD
Angst/stemming