EMDR/Traumaverwerking

Iedereen maakt wel eens iets heftigs mee en vaak lukt het om dat een plek te geven en verder te gaan. Maar soms gebeuren er dingen die door je kop blijven spoken, die te heftig zijn om erover te praten of die steeds terugkomen in nachtmerries of herbelevingen. Ook kan het zijn dat je bepaalde situaties vermijdt of je bijvoorbeeld minder goed kunt concentreren op school. Het kan gaan om iets dat je zelf meegemaakt hebt, dat je gezien of gehoord hebt. Er kan dan sprake zijn van een trauma, letterlijk vertaald “wond”, die niet of niet voldoende geneest en steeds zeer blijft doen. Dit hoeft echter niet altijd zo te blijven! Er zijn namelijk twee behandelvormen die zeer effectief zijn gebleken: EMDR en cognitieve gedragstherapie. Bij EMDR wordt gevraagd om de gebeurtenis in grote lijnen te beschrijven en dan als het ware in te zoomen op het plaatje dat het naarste is om naar te kijken. Door gebruik te maken van een afleidende prikkel wordt het plaatje anders opgeslagen en wordt de emotionele heftigheid ervan afgehaald. Het raakt opgeruimd op de juiste plek in je hoofd, zodat het een minder grote warboel is. Soms zijn jongeren bang dat ze zullen vergeten wat er is gebeurd, of dat ze een dierbare zullen vergeten, maar dat gebeurt niet! EMDR is geen behandeling om meegemaakte dingen te vergeten (al zou je dat soms juist graag willen!), wel om ze op zo’n manier op te slaan dat ze minder zeer doen en je er de controle over terugkrijgt. Cognitieve gedragstherapie doet hetzelfde, alleen is het dan juist de bedoeling om het verhaal helemaal te vertellen of te schrijven (schrijftherapie) om op die manier weer het overzicht te krijgen, er anders tegenaan te leren kijken en bepaalde gevoelens een plek te geven.