Sporters

Ook (top)sporters met vragen op psychisch gebied kunnen contact opnemen met IeKaa. Gaat het bijvoorbeeld altijd goed in de training, maar bevries je tijdens de wedstrijd, wil je beter om leren gaan met (wedstrijd)druk of valt het je zwaar om een goede balans te vinden tussen sport, werk/studie, relaties en vrije tijd? Coaching bij IeKaa kan dan uitkomst bieden. Samen wordt er gekeken wat je vraag is, wat het probleem precies is en vervolgens wordt er een plan opgesteld. Mentale training is mogelijk op de volgende gebieden: doelen stellen, activering/ontspanning, imaginatie/visualisatie, aandacht/concentratie, communicatie, motivatie, stresshantering.

De kosten bedragen 65 euro per coachingssessie (van 60 min). Deze sessies kunnen bij IeKaa in Sittard of op locatie plaatsvinden. Let op: coaching valt niet onder de basiszorg, kosten komen voor eigen rekening. Wanneer er echter sprake is van een bredere vraag, bijvoorbeeld angst om te presteren op meerdere gebieden, stemmingsklachten, traumagerelateerde klachten, e.d, dan kan dit mogelijk wel vallen onder de generalistische basis GGZ (vergoeding vanuit basiszorgverzekering). Vragen? Neem contact op, ook om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te plannen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

identiteit/persoonlijkheid
EMDR/traumaverwerking
Kort lontje/emotieregulatie
ADHD
Angst/stemming