Ouders

IeKaa is met name gericht op jongeren en jongvolwassenen. Indien nodig en gewenst wordt u als ouder(s) betrokken in het traject. Bij jongeren onder de 16 jaar dient u toestemming te geven voor de behandeling. Toestemming van beide ouders is noodzakelijk, ook wanneer u gescheiden bent en u beiden gezag heeft. Voor jongeren vanaf 16 jaar geldt dat u alleen geïnformeerd wordt in overleg met uw kind. U kunt zich als ouder(s) ook zelf aanmelden met vragen met betrekking tot uw kind, opvoeding, puberteit, middelengebruik, e.d.

identiteit/persoonlijkheid
EMDR/traumaverwerking
Kort lontje/emotieregulatie
ADHD
Angst/stemming