Vergoeding en kosten

Generalistische Basis GGZ

Binnen de basisverzekering heeft iedereen recht op psychologische zorg, zonder dat er een eigen bijdrage betaald hoeft te worden. Bij lichte problematiek wordt deze zorg verleend door de huisarts en/of de praktijkondersteuner (POH) GGZ. Wanneer er sprake is van lichte of matig-ernstige psychische problematiek kan de huisarts je doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ. IeKaa valt daaronder. Tijdens de intake zal eerst samen gekeken worden wat er aan de hand is (eventueel met behulp van vragenlijsten), wat je hulpvraag is en in hoeveel gesprekken je waarschijnlijk geholpen zal zijn (dit kan een kort, middel of intensief zorgtraject zijn, afhankelijk van de diagnose en de ernst van je klachten). Dit wordt, samen met je doelen, vastgelegd in een behandelplan. Wanneer tijdens de behandeling blijkt dat een langere behandelduur nodig is, dan wordt dit met je besproken.

Vergoeding door zorgverzekeraars

IeKaa heeft met de volgende zorgverzekeraars een contract voor 2023, te weten ASR Ditzo, Caresq, CZ, DSW, Menzis, ONVZ, OWM, VGZ en Zilveren kruis (en de daaronder vallende zorgverzekeraars, zie link: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/iekaa-praktijk-voor-gz-psychologie). Dit betekent dat declaratie rechtstreeks bij de zorgverzekeraar plaatsvindt. Met de overige zorgverzekeraars heeft IeKaa geen contract, een traject  wordt dan meestal slechts gedeeltelijk vergoed. Je betaalt dan eerst zelf de rekening (zie onderstaande tarieven) die je vervolgens in kunt dienen bij je zorgverzekeraar. Neem contact op met je zorgverzekeraar of raadpleeg je polis voordat je met de behandeling start, zodat je weet wat je precies vergoed krijgt.

Let op: voor iedereen vanaf 18 jaar geldt een verplicht eigen risico van €385,- in 2023, psychologische zorg valt daar ook onder. 

Bepaalde diagnoses en problematiek vallen niet onder de verzekerde GGZ-zorg, zoals aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen, behandeling daarvoor dient altijd door de cliënt zelf betaald te worden (OVP-consult, onverzekerde prestatie). IeKaa hanteert dan de volgende tarieven per sessie: € 80,- (individueel, 45 min) of € 105,- (gesprek met meerdere gezinsleden, 60 min). Na elke sessie wordt een factuur verstuurd.

No show: indien je niet op de gemaakte afspraak verschijnt zonder afmelding, zul je hiervoor een no-show rekening van € 60,- ontvangen. Indien je te laat afzegt, binnen 24 uur, krijg je een rekening voor te laat afmelden van € 30,- Let op, deze worden niet vergoed door de zorgverzekeraar!

Behandeling middels E-health behoort tot de mogelijkheden. We hebben diverse modules die via internet gevolgd kunnen worden, eventueel in combinatie met sessies in de praktijk of via beeldbellen. We maken gebruik van het platform Evie.

identiteit/persoonlijkheid
EMDR/traumaverwerking
Kort lontje/emotieregulatie
ADHD
Angst/stemming