Nieuws

11-11-2022 Aanmeldingen K&J
Vanaf 01-01-2023 hebben wij helaas geen contract meer met de gemeentes omdat de toelatingseisen niet haalbaar zijn voor een kleine zelfstandige praktijk. Aanmelden voor kinderen en jongeren is wel nog mogelijk, het traject komt dan volledig voor eigen kosten.

01-01-2022 Invoering Zorgprestatiemodel
Per 01-01-2022 verandert de regelgeving in de Zorgverzekeringwet met betrekking tot de financiering van de GGZ. Behandelingen worden vanaf dan bekostigd via het Zorgprestatiemodel. Het verschil tussen de basis GGZ en specialistische GGZ vervalt. Alle behandelingen moeten per 31-12-21 administratief afgesloten worden en gefactureerd bij de zorgverzekeraar. Kijk op: https://mindplatform.nl/nieuws/zorgprestatiemodel-klaar-voor-gebruik voor meer informatie. Let op: voor cliënten die gestart zijn in 2021 en van wie de behandeling doorloopt in 2022 betekent dit dat ook het eigen risico van 2022 aangesproken wordt.