Overige hulpvragen

Mocht je een vraag hebben die niet terug te vinden is op de site, neem gerust contact op. Er zal dan gekeken worden of je vraag past binnen IeKaa. Indien dit niet het geval is, dan zal er met je meegekeken worden op welke plek je wel terecht kan met je vraag.

identiteit/persoonlijkheid
EMDR/traumaverwerking
Kort lontje/emotieregulatie
ADHD
Angst/stemming