Psychodiagnostisch onderzoek

Binnen de generalistische basis GGZ is kortdurend en klachtgericht psychologisch onderzoek mogelijk, om te komen tot een specifiek en bij jou passend behandelaanbod. Dit valt onder de verzekerde zorg vanuit de basisverzekering. Indien je een uitgebreidere vraag hebt, dan valt dit onder de specialistische GGZ. Deze vragen kunnen we bij IeKaa helaas niet beantwoorden (bijv. vraag naar autisme-diagnostiek).

identiteit/persoonlijkheid
EMDR/traumaverwerking
Kort lontje/emotieregulatie
ADHD
Angst/stemming